Графичен дизайнНазад

Графичен дизайн, WEB дизайн, обработка или манипулация на снимки.

Графичен дизайн от 5KIN-Photography

Графичен дизайн, WEB дизайн и потребителски интерфейси, корпоративна идентичност – графичен дизайн на фирмени лого знаци и допълнителни маркетинг материали, предпечатна подготовка на книги, ювелирни или периодични издания, плакати, фирмени рекламни материали, указателни табели, дизайн на опаковки, изработка на колажи, обработка на снимки, професионален ретуш, манипулация на изображения, премахване на обекти и др. Това е малка част от необятната вселена, наречена “Графичен дизайн”.

Какво е графичен дизайн?

Графичен дизайн е изкуството или професията на визуалната комуникация, която съчетава образи, думи и идеи, за да предаде информация на аудиторията, особено за да произведе специфичен ефект. С други думи, графичният дизайн е комуникационен дизайн – начин за предаване на идеи чрез визуални ефекти и дизайн. Графичният дизайн става все по-ключов при продажбите и маркетинга на продукти, а графичните дизайнери, често работят в тясно сътрудничество с хората в рекламата и промоциите, връзките с обществеността и маркетинга.

Графичният дизайн изисква дълбоки заложби и познания за композиция и форма, цвят, цветни гами и палитри, използвани и стандартизирани в съвременните графични програми. Художествените познания и наличието на чувство за естетика също са неизменна част от всеки добър графичен дизайнер. Съчетаването на цветове и отчетливост на визията, контраста на цветовете и сенките допринасят за доброто възприемане на посланието.

Какво е графичен дизайнер?

Освен технически и естетически познания, дизайнерите трябва да притежават интуитивност и да бъдат носители на идеи и иновативност. Всичко това събрано в едно с необходимата доза баланс и подчиненост на идеята, внушението и основната цел са предпоставки за добрия графичен или рекламен продукт.

Графичните дизайнери трябва да общуват с клиенти и други дизайнери, за да гарантират, че техните проекти точно отразяват желаното съобщение и ефективно изразяват информация. Те трябва да могат да измислят нови подходи за предаване на идеи на потребителите. Те разработват уникални дизайни, които предават разпознаваемо значение от името на своите клиенти. Графичните дизайнери често работят по проекти с други графични дизайнери и маркетолози, бизнес анализатори, писатели и програмисти. Те трябва да си сътрудничат, за да създават успешни уебсайтове, публикации и други продукти.

Видове графични дизайнери

Въпреки че често се припокриват, всеки тип графичен дизайн изисква специфичен набор от умения и техники за дизайн. Много дизайнери се специализират в един тип, а други се фокусират върху набор от свързани, подобни типове дизайн. Но тъй като индустрията непрекъснато се променя, дизайнерите трябва да бъдат адаптивни. Да учат през целия живот, за да могат да променят или добавят специализации през цялата си кариера. Когато търсите подходящ човек, който да се заеме с дизайнерска работа, познаването на различните видове графичен дизайн ще ви помогне да определите специалиста, от когото имате нужда. Ето и основните 8 направления графичен дизайн:

1. Графичен дизайн на визуална идентичност

Марката е връзка между бизнес или организация и нейната аудитория. Идентичността на марката е начинът, по който организацията съобщава своята личност, тон и същност, както и спомени, емоции и преживявания. Графичният дизайн на визуалната идентичност е точно това: визуалните елементи на идентичността на марката, които действат като лице на марката, за да предадат тези нематериални качества чрез изображения, форми и цвят.

2. Маркетинг и реклама графичен дизайн

Когато повечето хора мислят за графичен дизайн, те мислят за дизайни, създадени за маркетинг и реклама. Компаниите зависят от успешните маркетингови усилия, за да се включат в процеса на вземане на решения на своята целева аудитория. Страхотният маркетинг ангажира хората въз основа на желанията, нуждите, осведомеността и удовлетворението, което имат за даден продукт, услуга или марка. Тъй като хората винаги ще намират визуалното съдържание за по-ангажиращо, графичният дизайн помага на организациите да популяризират и общуват по-ефективно.

3. Графичен дизайн на потребителския интерфейс

Потребителският интерфейс (UI) е начинът, по който потребителят взаимодейства с устройство или приложение. Дизайнът на потребителския интерфейс е процесът на проектиране на интерфейси, които да ги направят лесни за използване и да осигурят удобство за потребителя. Работата на дизайнера на потребителския интерфейс е да балансира естетическата привлекателност с техническата функционалност.

4. Публикация графичен дизайн

Публикациите са парчета в дългосрочна форма, които комуникират с публика чрез публично разпространение. Традиционно те са печатен носител. Публикационният дизайн е класически тип дизайн – мисли книги, вестници, списания и каталози.

5. Графичен дизайн на опаковки

Повечето продукти изискват форма на опаковка, за да ги защитят и подготвят за съхранение, разпространение и продажба. Но дизайнът на опаковките може да комуникира и директно с потребителите, което го прави изключително ценен маркетингов инструмент.

6. Графичен дизайн на Motion

Най-просто казано, това са графики в движение. Това може да включва анимация, аудио, типография, изображения, видео и други ефекти, които се използват в онлайн медии, телевизия и филми. Популярността на този тип дизайн нарасна през последните години, тъй като технологиите се подобриха, а видеосъдържанието заема челна позиция сред предпочитанията на потребителните.

7. Графичен дизайн на околната среда

Графичният дизайн на околната среда визуално свързва хората с места за подобряване на цялостното им преживяване. Прави пространствата по-запомнящи се, интересни, информативни или по-лесни за навигация. Wayfinding е специфичен вид екологичен графичен дизайн. Състои се от стратегически надписи, забележителности и визуални сигнали, които помагат на хората да идентифицират къде се намират и къде трябва да отидат, за да могат да стигнат там без объркване.

8. Илюстратори и графични художници

Графичното изкуство и илюстрацията често се разглеждат като графичен дизайн, но те са много различни. Дизайнерите създават композиции за общуване и решаване на проблеми, докато графичните художници и илюстратори създават оригинални произведения на изкуството. Тяхното изкуство приема редица форми – от изобразително изкуство и декорацията до илюстрациите за разказване на дадена история.

 

За да разберете напълно концепцията за графичен дизайн, е важно да имате солидно разбиране за елементите и принципите, които съставляват дизайна.

Елементи на графичния дизайн:

Елементите на изкуството са основните единици на всеки визуален дизайн, които формират структурата на дизайна и предават неговите визуални послания. Елементите на графичния дизайн са:

  • Линия – Най-основният от елементите на дизайна. Линиите могат да бъдат извити, прави, дебели, тънки, двуизмерни, триизмерни – каквото и да е наистина! Линията е просто елемент на дизайна, който се определя от точка, движеща се в пространството.
  • Форма – Фигурата е двумерна дефинирана област, създадена от линии. Различните видове фигури включват геометрични, абстрактни и органични форми, всички от които са основни елементи на дизайна.
  • Цвят – Цветът е един елемент, който е особено важен за привличане на внимание, защото зад чувствата, които цветът предизвиква, има психология. Има три основни характеристики на цвета: нюанс (семейството цветове), стойност (колко светъл или тъмен е цветът) и наситеност (чистота на цвета).
  • Типография – Типографията е изкуството да подреждаш типа. Това е критично важно, тъй като може значително да повлияе на съобщенията на дизайна. Различни тегла, съчетани с разнообразни размери, цветове и разстояния, могат да добавят сила към концепцията, която дизайнерът се опитва да комуникира.
  • Текстура – Текстурата в дизайна се отнася до това, как изглеждат нещата, ако се докоснат. Например, текстурата може да бъде груба, гладка, лъскава, мека, твърда и т.н. Текстурата е друг елемент, използван за привличане на вниманието. Може да се добавя към други елементи като форми, цветове, изображения и тип.
  • Размер – Размерът е просто колко малко или голямо е нещо. В дизайна размерът се използва като показател за важност и може също така да създаде визуален интерес към дизайна, като използва контрастни размери.
  • Пространство – Пространството се отнася до областите на дизайна, които са останали празни. Тези зони включват всяко разстояние или области между, около, отдолу или над други елементи на дизайна. Дизайнерите умишлено поставят пространства в дизайна, за да добавят акцент върху областите на дизайна.

Принципи на дизайна

Принципите на дизайна подсказват как дизайнерът трябва да подреди най-добре различните компоненти на оформлението на страницата, за да гарантира, че елементите на цялостния дизайн са свързани помежду си. Принципите на дизайна включват:

  • Баланс – Постигането на визуален баланс в графичния дизайн се извършва чрез използване на симетрия и асиметрия. Това се постига чрез балансиране на дизайна в тегло – което означава, че фигури, линии и други елементи се разпределят равномерно. Така че дори ако двете страни на дизайна не са абсолютно еднакви, те имат сходни елементи. Балансът е важен, защото осигурява структура и стабилност на дизайна.
  • Подравняване – Подравняването е свързано с поддържането на дизайна организиран. Всички аспекти на дизайна трябва да бъдат подравнени отгоре, отдолу, центъра или отстрани. Така се създава визуална връзка между елементите.

 

Свържете се с нас още сега!

Харесайте ни във Facebook.